Lễ Cúng Vu Lan Báo Hiếu 2020 tại Sài Gòn Thiên Phúc

Công viên nghĩa trang Sài Gòn Thiên Phúc tổ chức Nghi lễ Cúng Vu Lan Báo Hiếu 2020 vào ngày 03/09/2020 (nhằm ngày 16/07 năm Canh tý) tại Chánh Điện An Lạc Đường. Tất cả các nhân viên của Sài Gòn Thiên Phúc tham gia lễ cúng tại Chánh Điện An Lạc Đường đồng thời …

Lễ Cúng Vu Lan Báo Hiếu 2020 tại Sài Gòn Thiên Phúc Read More »