Thánh Lễ cầu cho các Đẳng Linh Hồn

Công viên Nghĩa trang Sài Gòn Thiên Phúc tổ chức và mời Cha về dâng Lễ cầu cho các Đẳng Linh Hồn ngày 02.11.2019 tại khu Đất Thánh Đại Phúc (Khu Công Giáo)