9 Điều đại kỵ khi lựa chọn đất chôn cất cho người quá cố

Lựa chọn đất chôn cất là việc vô cùng quan trọng trong tang ma. Huyệt mộ xấu sẽ ảnh hưởng cả người sống lẫn người đã khuất, do vậy khi chọn đất chôn cất cần phải lưu ý một vài vấn đề