truyền thống người cao tuổi

Tấm lòng những người con nhân ngày người cao tuổi Việt Nam

Người cao tuổi không chỉ có công sinh thành, nuôi dưỡng, giáo dục các thế hệ trẻ mà còn có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của đất nước. Trân trọng điều này, Sài Gòn Thiên Phúc đặc biệt quan tâm đến việc chăm sóc sức khỏe và đời sống tinh thần cho người cao tuổi trên địa bàn TP.HCM