Thông báo Chương trình ưu đãi Tri Ân Mùa Vu Lan Báo Hiếu 2020

Nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu 2020, Công ty muốn tỏ lòng tri ân Quý gia đình thân nhân một cách cụ thể, thông qua chương trình “Tri Ân Mùa Vu Lan Báo Hiếu 2020”. Chương trình có hiệu lực kể từ ngày 26/08/2020 đến hết ngày 18/09/2020 hoặc khi bán hết 50 sản phẩm